Select Page

📸 Autor: Àlex Oltra fotoperiodisme Àlex Oltra

➡️ Col.lecció Aziza (Parla del paper de la dona
als campaments del Sahara)

🤔Aquesta foto representa, segons l’autor: “Dones esperen el subministrament d’aliments al punt d’encontre. Quasi totes les necessitats bàsiques de la població sahraui són cobertes gràcies als organismes internacionals. No obstant
acó, en els últims anys s’ha fet evident una disminució dels recursos davant les emergencies humanitàries registrades a Siria, l’Iraq, Orient Pròxim i alguns països d’Àfrica.
L’alimentació depén en un percentatge molt important de l’ajuda d’organismes internacionals (ACNUR, PAM, UE, ONGs). Cada família rep al mes una quantitat d’aliments bàsics (sucre, te, farina, arrós, llentilles, oli i llet en pols), proporcional al nombre de membres que la componen. La
responsabilitat del repartiment correspon als ancians i a les dones caps de Comité de Subministraments de cada Daira (barri). Hi ha, a mes, aportacions extraordinàries de les ajudes
internacionals: sardines, tonyina, datils, pasta i formatges.