Select Page

MESURES DESTINADES A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL CORONAVIRUS DINTRE DEL SECTOR CULTURAL

  • Des del consistori entenem que la cultura és un eix vertebrador de la recuperació social i econòmica de la nostra ciutat i per això és important que continue desenvolupant-se i arribe a tota la ciutadania.
  • L’Ajuntament de Gandia treballarà en la reactivació econòmica del sector prioritzant la creació artística local i ajornant les activitats i espectacles que estaven programades abans de la crisi sanitària. També adquerirà obres artístiques per ajudar a la creació.
  • Entre les mesures proposades destaquen continuar el projecte #CulturaACasa, crear un Consell de la Reactivació Cultural o donar preferència a les contractacions d’artistes locals, entre d’altres.
  • Les mesures han tingut el suport de tots els grups polítics a la Comissió de Cultura

1_

Continuar el projecte #CulturaACasa per a mantindre activa la cultura durant el confinament i la desescalada.

A través d’aquest projecte s’apropa la cultura a la ciutadania al temps que s’incentiva la creació local. Es té especial consideració aquells artistes que han tingut que aplaçar els seus concerts programats per el COVID-19. I també prioritzar que els artistes que participen siguen d’àmbit local.

 

2_

Creació del Consell de la Reactivació Cultural on estaran representants diferents sectors i agents culturals.

El Consell serà un òrgan consultiu per valorar i aplicar mesures per a reactivar la cultura del nostre municipi. L’objectiu és rebre un feedback i mantenir una comunicació constant amb el sector cultural per valorar les mesures a adoptar. També que estiguen presents altres departaments de l’Ajuntament que estan implicats en la cultura. Aquest Consell farà també un seguiment de l’evolució de la desescalada i de com afecta al sector cultural de la ciutat.

 

3_

Ajudes a la reactivació cultural.

Ajudes a la reactivació cultural implementant una línia d’ajudes complementàries que poden fer-se a través de contractacions del projecte #CulturaACasa (com ja està fent-se) o a través d’una finalitat concreta (realització d’una tasca per a la ciutat).

 

4_

Ajornar i no cancel·lar les activitats culturals que estaven programades.

 Tindran prioritat de reprogramar tots els espectacles que estaven programats i que per aquesta situació d’emergència sanitària no s’han pogut realitzar. Tanmateix s’intentarà poder sufragar les despeses ocasionades per l’aplaçament. Aquesta mesura l’estem realitzant des del primer dia en que va entrar l’Estat d’Alarma.

 

5_

Impuls en la comunicació de tots els espectacles culturals de la ciutat.

Impuls en la comunicació de tots els espectacles culturals de la ciutat, facilitant la promoció d’artistes, companyies i grups que continuen generant cultura. Posant a disposició les xarxes i els canals de comunicació de cultura, ja existents, per promocionar les activitats i espectacles culturals que es realitzen a Gandia, sense que supose un increment pressupostari. Així mateix a la nova web de Cultura apareixeran referenciats tots els esdeveniments culturals que hi hagen a la ciutat perquè la gent puga accedir-hi.

 

6_

Creació d’una borsa de les diferents expressions artístiques locals.

 Aquestes borses serviran per facilitar la contractació dels creadors culturals locals, artistes, grups i companyies. També serviran per a la promoció, interacció i compartir recursos entre els diferents agents culturals. Estarà coordinada pel departament de Cultura en col·laboració amb l’Urbalab i Promoció Econòmica.

7_

Adquisició de nous llibres i reforç a l’actual programa de compra de llibres local.

Adquisició de nous llibres i reforç a l’actual programa de compra de llibres local. Programació telemàtica especifica des del departament d’Arxius i Biblioteques (IMAB) per a la difusió de la creació literària i de diferents activitats per a xiquets i xiquetes com contacontes.

 

8_

Preferència a artiste locals.

Compromís de contractar preferentment a artistes locals després del confinament i que és troben en una situació d’emergència degut a la crisi del COVID-19.

 

9_

Adquisició d’obres d’art  dels artistes locals .

Adquisició d’obres d’art  dels artistes locals per fomentar la creació local, de diferents disciplines, i que estan especialment paralitzades per la crisi del sector. Realitzar un pla d’adquisició d’obres de creació local que puga incorporar aquests fons al actual Patrimoni de la Ciutat.

 

10_

Mesures de seguretat als espais culturals.

Adopció de mesures de seguretat i desinfecció en els diferents espais culturals de la ciutat perquè, quan puguen tornar a obrir, la ciutadania tinga confiança en tornar. Adquisició d’elements propis als espais culturals públics, privats o semi-privats.

 

11_

Planificació d’esdeveniments.

Planificació d’esdeveniments massius i garantia de que si és realitzen tinguen les mesures de seguretat pertinents. Falles, Fires o Sant Joan en el cas de que puguen ser realitzats tindran especial atenció per part de l’Ajuntament a través de la Comissió de Seguretat perquè complisquen totes les normatives i siguen segurs per a la població. Coordinat pel departament de Polítiques Festives. També facilitar l’aplaçament d’esdeveniments privats massius com Festivals o Mostres.

 

12_

Realització d’exposicions .

Realització d’exposicions de les fotografies i creacions artístiques que els veïns i veïnes de Gandia ens estan fent aplegar durant el confinament per recordar la valentia dels nostres ciutadans durant el confinament. Aquestes exposicions podran fer-se també als carrers de la nostra ciutat i tindran un especial reconeixement.

 

13_

Agilitzar els pagaments i subvencions en matèria cultural i contractacions.

Alçament dels contractes de serveis només siga possible. I mantindre contacte directe amb els promotors i associacions del món de la cultura durant aquests mesos de paralització del sector.

 

 

14_

Modificació dels convenis.

Modificació del conveni amb entitats de la nostra ciutat llevant l’obligació de realitzar les processons i esdeveniments programats sabent que no és podran dur a terme i garantit el pagament íntegre de la subvenció.